Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Hoặc đăng nhập bằng:
Nhập lại mật khẩu

Dự án
Đào tạo dự án CNTT doanh nghiệp (theo yêu cầu)

Trung tâm đào tạo CNTT (NIIT-ICT Hà nội) có tổ chức các chương trình đào tạo “Ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp” . Chương trình này cung cấp những kiến thức từ nền tảng đến những kiến thức nâng cao, những kiến thức theo yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế mang tính ứng dụng cao, giúp học viên nhanh chóng nắm bắt được những tiện ích của công nghệ, hỗ trợ đắc lực vào giải quyết các công việc hàng ngày. Đồng thời, người học luôn được trau dồi các kỹ năng mềm như làm việc theo nhóm, quản lý công việc, kỹ năng thuyết trình, lập kế hoạch và báo cáo.

Tư vấn viên 1: Lê Thoa
Tư vấn viên 2: Thu Huyền
Tuyển sinh lập trình viên quốc tế - MMS new vision
internet of things