Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Hoặc đăng nhập bằng:
Nhập lại mật khẩu


Trang chủ Giảng viên
Giảng viên

Giảng viên NGUYỄN HÙNG CƯỜNG
----------
 

1. Trình độ học vấn:

- Bachelor of Economics Informatics - Hanoi National Economic University
- Master of IT & Web Programming - University of Bernard Lyon 1, France

2. Kinh nghiệm làm việc:

- 10 năm kinh nghiệm

3. Đơn vị đã, đang làm việc:

- BachKhoa-APTECH Computer Education
- T3H Computer Education
- Genetic BachKhoa Collegue Computer Education
- BKCAD Academy
- ANZ Training and Development High Tech
- CMC Software Corporation
- VietSoftware International
- NIIT-ICT Hà Nội
- ...