Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Hoặc đăng nhập bằng:
Nhập lại mật khẩu


Trang chủ Giảng viên
Giảng viên

Giảng viên NGUYỄN HỮU VƯƠNG
----------
 

1. Trình độ học vấn:

- Nghiên cứu Chuyên ngành Hệ thống thông tin - Đại học Quốc Gia Úc (ANU)
- Thạc sĩ Kinh tế Chuyên nghành Tài Chính, tín dụng và Tiền tệ - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội
- Kỹ sư Kinh Tế Xây Dựng – ĐH Giao Thông Vận Tải


2. Kinh nghiệm làm việc: từ 2000 - nay:

- 17 năm kinh nghiệm
 

3. Đơn vị đã, đang làm việc/ hợp tác:

- ĐH Giao thông vận tải
- ĐH Nguyễn Trãi
- Công ty Giáo dục Quốc tế Edunet
- ĐH Quốc gia Úc
...