Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Hoặc đăng nhập bằng:
Nhập lại mật khẩu


Trang chủ Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên NGUYỄN ÍCH CƯỜNG
----------
 
1. Trình độ học vấn:

- 1996 - 2000: B.S. of Information Technology - Dong Do College
- 2011 - 2013: MBA of Economic Management - Bach Khoa University

2. Kinh nghiệm làm việc: từ 2000 - nay với các vị trí:

- Probationary contract with “Delta Airlines” pilot project
- IT Officer at FPT Internal School of Technology
- Developer, Project Leader
- Technical Leader
- Training Officer
- Sale & Marketing Officer
- Faculty freedom.

3. Đơn vị đã, đang làm việc:

- FPT Software .Jsc, Ha Noi, CTD (Training Manager)
- FPT Software Direct Marketing Solution .Ltd, SNP (Sales Officer)
- Công ty Đầu tư và Phát triển Nguyễn Ích (CEO)
- Giảng viên tại NIIT-ICT Hà Nội