Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Hoặc đăng nhập bằng:
Nhập lại mật khẩu


Quản lý kinh tế
Khoá học quản lí kinh tế
Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

-  Có cái nhìn tổng quan về tài chính, tài chính doanh nghiệp

-  Biết phân tích vĩ mô và đầu tư

-  Biết cách tổ chức và quản lý công tác quản trị tài chính doanh nghiệp

-  Hoạch định tài chính doanh nghiệp

-  Biết cách đọc báo cáo tài chính và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

-  Hiểu các khái niệm về thị trường tài chính và các công cụ tài chính

Nội dung chính của khóa học:

-  Kiến thức tổng quan về tài chính và tài chính doanh nghiệp, bao gồm quản trị tài doanh nghiệp và thị trường tài chính

-  Chu kỳ kinh tế và quản trị tài chính doanh nghiệp

-  Quản lý vốn và sử dụng vốn của doanh nghiệp, kế hoạch ngân sách/hoạch định ngân sách

-  Đọc báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp

Gửi tin nhắn bằng email của bạn
Vui lòng đăng nhập trước khi gửi tin nhắn !

0914.939.543
Tư vấn viên 1: Linh Trang
0243.557.4074
Tư vấn viên 2: Minh Đức
Tuyển sinh lập trình viên quốc tế - MMS new vision
Khóa học C&B Excel - Trần Văn Hải