Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Hoặc đăng nhập bằng:
Nhập lại mật khẩu

Trang chủ Tin tổng hợp
Tin tổng hợp

Kỹ thuật tri thức trong logic thứ nhất

Cập nhật: 02/07/2019 Lượt xem: 124
Trong chủ đề này chúng ta sẽ hiểu quy trình Kỹ thuật tri thức trong một lĩnh vực mạch điện tử, vốn đã quen thuộc. Cách tiếp cận này chủ yếu phù hợp để tạo cơ sở tri thức đặc biệt.
Quá trình xây dựng một cơ sở tri thức trong logic thứ nhất được gọi là kỹ thuật tri thức. Trong kỹ thuật tri thức một người nào đó điều tra một tên miền cụ thể tìm hiểu khái niệm quan trọng của miền đó và tạo ra một đại diện chính thức của các đối tượng được gọi là kỹ sư tri thức.

 

Kiến thức - kỹ thuật là gì?

 

Trong chủ đề này, chúng ta sẽ hiểu quy trình Kỹ thuật tri thức trong một lĩnh vực mạch điện tử, vốn đã quen thuộc. Cách tiếp cận này chủ yếu phù hợp để tạo cơ sở tri thức đặc biệt.

 

Quy trình kiến ​​thức kỹ thuật:

 

Sau đây là một số bước chính của quy trình kỹ thuật tri thức. Sử dụng các bước này, chúng tôi sẽ phát triển một nền tảng kiến ​​thức cho phép chúng tôi suy luận về mạch kỹ thuật số (bộ cộng đầy đủ một bit) được đưa ra dưới đây.


1. Xác định nhiệm vụ: 

 

Bước đầu tiên của quy trình là xác định nhiệm vụ và đối với mạch kỹ thuật số có nhiều nhiệm vụ lý luận khác nhau. 

Kỹ thuật tri thức trong logic thứ nhất

Kỹ thuật tri thức trong logic thứ nhất


Ở cấp độ đầu tiên hoặc cấp độ cao nhất, chúng tôi sẽ kiểm tra chức năng của mạch: 


>> Khóa học lập trình viên quốc tế được Học viện đào tạo lập trình viên quốc tế NIIT - ICT Hà Nội mở ra và kết hợp với Doanh nghiệp tại Hà Nội để tuyển dụng. Cơ hội cho các bạn mới ra trường đầy chứ đâu nào <<

 

- Mạch có thêm đúng không? 

- Đầu ra của cổng A2 sẽ là gì, nếu tất cả các đầu vào đều cao? 

- Ở cấp độ thứ hai, chúng tôi sẽ kiểm tra các chi tiết cấu trúc mạch như: 

- Cổng nào được kết nối với thiết bị đầu vào đầu tiên? 

- Mạch có vòng phản hồi không?

 

2. Lắp ráp các kiến ​​thức liên quan: 

 

Trong bước thứ hai, chúng tôi sẽ tập hợp các kiến ​​thức liên quan cần thiết cho các mạch kỹ thuật số. Vì vậy, đối với các mạch kỹ thuật số, chúng ta có kiến ​​thức cần thiết sau đây: 

Mạch logic được tạo thành từ các dây và cổng. 

Tín hiệu chảy qua dây dẫn đến cực đầu vào của cổng và mỗi cổng tạo ra đầu ra tương ứng chảy tiếp. 

Trong mạch logic này, có bốn loại cổng được sử dụng: AND, OR, XOR và NOT. 

Tất cả các cổng này có một thiết bị đầu cuối đầu ra và hai thiết bị đầu cuối đầu vào (ngoại trừ cổng KHÔNG, nó có một thiết bị đầu cuối đầu vào).

 

3. Quyết định từ vựng: 

 

Bước tiếp theo của quy trình là chọn chức năng, vị ngữ và hằng số để biểu diễn các mạch, thiết bị đầu cuối, tín hiệu và cổng. Đầu tiên chúng ta sẽ phân biệt các cổng với nhau và với các đối tượng khác.

Mỗi cổng được biểu diễn dưới dạng một đối tượng được đặt tên theo hằng số, chẳng hạn như Cổng (X1).

Chức năng của mỗi cổng được xác định bởi loại của nó, được lấy dưới dạng các hằng số như AND, OR, XOR hoặc NOT. Mạch sẽ được xác định bởi một vị từ: Mạch (C1) 

Đối với thiết bị đầu cuối, chúng tôi sẽ sử dụng vị từ: Terminal (x). 

Đối với đầu vào cổng, chúng tôi sẽ sử dụng hàm In (1, X1) để biểu thị đầu vào đầu tiên của cổng và đối với đầu ra đầu ra, chúng tôi sẽ sử dụng Out (1, X1) 

Hàm Arity (c, i, j) được sử dụng để biểu thị rằng mạch c có i đầu vào, đầu ra j. 

Kết nối giữa các cổng có thể được biểu thị bằng Kết nối vị ngữ (Out (1, X1), In (1, X1)). 

Chúng tôi sử dụng một biến vị ngữ đơn (On), điều này đúng nếu tín hiệu ở đầu cuối được bật.


4. Mã hóa mô tả về trường hợp sự cố: 

 

Bây giờ chúng tôi mã hóa vấn đề của mạch C1, trước tiên chúng tôi phân loại mạch và các thành phần cổng của nó. Bước này là dễ dàng nếu bản thể luận về vấn đề đã được suy nghĩ.

Bước này liên quan đến việc viết các câu nguyên tử đơn giản của các thể hiện của các khái niệm, được gọi là bản thể luận. 

Đối với mạch C1 đã cho, chúng ta có thể mã hóa trường hợp vấn đề trong các câu nguyên tử như sau: 

Vì trong mạch có hai XOR, hai AND và một cổng OR nên các câu nguyên tử cho các cổng này sẽ là:


ví dụ cổng chuyền nguyên tử
 

Và sau đó đại diện cho các kết nối giữa tất cả các cổng.
 

5. Đặt truy vấn vào thủ tục suy luận và nhận câu trả lời: 

 

Trong bước này, chúng ta sẽ tìm thấy tất cả các giá trị có thể có của tất cả các thiết bị đầu cuối cho mạch cộng. Truy vấn đầu tiên sẽ là: 

Kết hợp đầu vào nào sẽ tạo ra đầu ra đầu tiên của mạch C1, là 0 và đầu ra thứ hai là 1?


ví dụ và đầu ra thứ hai là 1
 

6. Gỡ lỗi cơ sở tri thức: 

 

Bây giờ chúng ta sẽ gỡ lỗi cơ sở tri thức và đây là bước cuối cùng của quy trình hoàn chỉnh. Trong bước này, chúng tôi sẽ cố gắng gỡ lỗi các vấn đề về nền tảng kiến ​​thức. 

Trong cơ sở kiến ​​thức chúng tôi có thể đã bỏ qua các xác nhận như 1 ≠ 0.
Tư vấn viên 1: Nguyễn Thu Huyền
Tư vấn viên 2: Thu Huyền
Tuyển sinh lập trình viên quốc tế - MMS new vision
Khóa học C&B Excel - Trần Văn Hải