Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Hoặc đăng nhập bằng:
Nhập lại mật khẩu

Trang chủ Tin tổng hợp
Tin tổng hợp

Lập trình PHP - Date & Time

Cập nhật: 26/06/2019 Lượt xem: 152

Ngày tháng là một phần của cuộc sống hàng ngày đến nỗi trở nên dễ dàng để làm việc với họ mà không cần suy nghĩ. PHP cũng cung cấp các công cụ mạnh mẽ cho số học ngày giúp thao tác ngày dễ dàng.
 

Lấy dấu thời gian theo thời gian ()

 

Hàm time () của PHP cung cấp cho bạn tất cả thông tin mà bạn cần về ngày và giờ hiện tại. Nó không yêu cầu đối số nhưng trả về một số nguyên.
 

Học lập trình PHP
Lập trình PHP Date & Time

 

Số nguyên được trả về theo thời gian () biểu thị số giây đã trôi qua kể từ nửa đêm GMT ngày 1 tháng 1 năm 1970. Thời điểm này được gọi là kỷ nguyên UNIX và số giây đã trôi qua kể từ đó được gọi là dấu thời gian.

ví dụ hàm time

Điều này sẽ tạo ra kết quả sau

kết quả đầu ra của ví dụ hàm time

 

Đây là một điều khó hiểu. Nhưng PHP cung cấp các công cụ tuyệt vời để chuyển đổi dấu thời gian thành một hình thức mà con người cảm thấy thoải mái.
 

Chuyển đổi một dấu thời gian với getdate ()

 

Hàm getdate () tùy ý chấp nhận dấu thời gian và trả về một mảng kết hợp có chứa thông tin về ngày. Nếu bạn bỏ qua dấu thời gian, nó sẽ hoạt động với dấu thời gian hiện tại như được trả về theo thời gian ().

>> Đăng ký ngay khóa học lập trình PHP. Bạn sẽ là những người có cơ hội cao nhất để được đi làm ở những doanh nghiệp lớn nhấ tại Hà Nội. Nhanh tay đăng ký ngay nào ! <<

 

Bảng sau liệt kê các phần tử có trong mảng được trả về bởi getdate ().

 

SR.NO Key & Description Example
1

seconds

Vài giây trôi qua (0-59)

20
2

minutes

Phút trước giờ (0 - 59)

29
3

hours

Giờ trong ngày (0 - 23)

22
4

mday

Ngày trong tháng (1 - 31)

11
5

wday

Ngày trong tuần (0 - 6)

4
6

mon

Tháng trong năm (1 - 12)

7
7

year

Năm (4 chữ số)

1997
số 8

yday

Ngày trong năm (0 - 365)

19
9

weekday

Ngày trong tuần

Thứ năm
10

month

Thang của năm

tháng Giêng
11

0

Dấu thời gian

948370048


Bây giờ bạn có toàn quyền kiểm soát ngày và thời gian. Bạn có thể định dạng ngày và giờ này ở bất kỳ định dạng nào bạn muốn.
 

Chuyển đổi một dấu thời gian với ngày ()

 

Hàm date () trả về một chuỗi được định dạng biểu thị một ngày. Bạn có thể thực hiện một số lượng lớn quyền kiểm soát đối với định dạng mà ngày () trả về với một đối số chuỗi mà bạn phải truyền cho nó.
 

ví dụ chuyển đổi dấu thời gian với ngày

Ngày () tùy ý chấp nhận dấu thời gian nếu bị bỏ qua thì ngày và giờ hiện tại sẽ được sử dụng. Bất kỳ dữ liệu nào khác mà bạn đưa vào chuỗi định dạng được truyền đến ngày () sẽ được bao gồm trong giá trị trả về.

 

Bảng sau liệt kê các mã mà một chuỗi định dạng có thể chứa:
 

SR.NO Key & Description Example
1

 a

 chữ thường 'am' hoặc 'pm'

 PM
2

A

Chữ hoa 'AM' hoặc 'PM'

 PM
3

d

Ngày trong tháng, một số có số 0 hàng đầu

20
4

D

Ngày trong tuần (ba chữ cái)

Thu
5

F

Tên tháng

tháng Giêng
6

h

Giờ (định dạng 12 giờ - số 0 đứng đầu)

12
7

H

Giờ (định dạng 24 giờ - số 0 đứng đầu)

22
số 8

g

Giờ (định dạng 12 giờ - không có số 0 đứng đầu)

12
9

G

Giờ (định dạng 24 giờ - không có số 0 đứng đầu)

22
10

tôi

Phút (0 - 59)

23
11

j

Ngày trong tháng (không có số 0 đứng đầu

20
12

l (Hạ 'L')

Ngày trong tuần

Thứ năm
13

L

Năm nhuận ('1' cho có, '0' cho không)

1
14

m

Tháng trong năm (số - số 0 đứng đầu)

1
15

M

Tháng trong năm (ba chữ cái)

Tháng giêng
16

r

Ngày định dạng RFC 2822

Thu, ngày 21 tháng 12 năm 2000 16:01:07 +0200
17

n

Tháng trong năm (số - không có số 0 đứng đầu)

2
18

S

Giây của giờ

20
19

U

Dấu thời gian

948372444
20

y

Năm (hai chữ số)

06
21

Y

Năm (bốn chữ số)

2006
22

z

Ngày trong năm (0 - 365)

206
23

Z

Bù đắp trong vài giây từ GMT

+5
 
 

Thí dụ

 

Hãy thử ví dụ sau đây:

ví dụ

Điều này sẽ tạo ra kết quả sau:

kết quả của ví dụ

Hy vọng bạn có hiểu biết tốt về cách định dạng ngày và thời gian theo yêu cầu của bạn. Để bạn tham khảo, một danh sách đầy đủ tất cả các hàm ngày và giờ được đưa ra trong Hàm ngày & giờ của PHP.

Tư vấn viên 1: Nguyễn Thu Huyền
Tư vấn viên 2: Thu Huyền
Tuyển sinh lập trình viên quốc tế - MMS new vision
Khóa học C&B Excel - Trần Văn Hải