Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Hoặc đăng nhập bằng:
Nhập lại mật khẩu

Trang chủ Tin tổng hợp
Tin tổng hợp

Lập trình PHP - PHP và MySQL

Cập nhật: 05/07/2019 Lượt xem: 42
PHP sẽ làm việc với hầu như tất cả các phần mềm cơ sở dữ liệu, bao gồm cả Oracle và Sybase nhưng thông dụng nhất là cơ sở dữ liệu MySQL có sẵn miễn phí.
PHP sẽ làm việc với hầu như tất cả các phần mềm cơ sở dữ liệu, bao gồm cả Oracle và Sybase nhưng thông dụng nhất là cơ sở dữ liệu MySQL có sẵn miễn phí.
 
Học lập trình PHP
PHP & MySQL
 
 

Những gì bạn nên có:
 

- Bạn đã trải qua hướng dẫn MySQL để hiểu cơ bản về MySQL. 

- Đã tải xuống và cài đặt phiên bản mới nhất của MySQL. 

- Tạo cơ sở dữ liệu người dùng với mật khẩu guest123. 

- Nếu bạn chưa tạo cơ sở dữ liệu thì bạn sẽ cần người dùng root và mật khẩu của nó để tạo cơ sở dữ liệu.

 

Chúng tôi đã chia chương này trong các phần sau:

 

Kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL - Tìm hiểu cách sử dụng PHP để mở và đóng kết nối cơ sở dữ liệu MySQL. 

Tạo cơ sở dữ liệu MySQL bằng PHP - Phần này giải thích cách tạo cơ sở dữ liệu và bảng MySQL bằng PHP. 

Xóa cơ sở dữ liệu MySQL bằng PHP - Phần này giải thích cách xóa cơ sở dữ liệu và bảng MySQL bằng PHP. 

Chèn dữ liệu vào cơ sở dữ liệu MySQL - Khi bạn đã tạo cơ sở dữ liệu và bảng của mình thì bạn muốn chèn dữ liệu của mình vào các bảng đã tạo. Phiên này sẽ đưa bạn qua ví dụ thực tế về chèn dữ liệu. 

Lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MySQL - Tìm hiểu cách tìm nạp các bản ghi từ cơ sở dữ liệu MySQL bằng PHP. 

Sử dụng Paging thông qua PHP - Điều này giải thích cách hiển thị kết quả truy vấn của bạn thành nhiều trang và cách tạo liên kết điều hướng. 

Cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu MySQL - Phần này giải thích cách cập nhật các bản ghi hiện có vào cơ sở dữ liệu MySQL bằng PHP. 

Xóa dữ liệu khỏi cơ sở dữ liệu MySQL - Phần này giải thích cách xóa hoặc xóa các bản ghi hiện có khỏi cơ sở dữ liệu MySQL bằng PHP. 

Sử dụng PHP để sao lưu cơ sở dữ liệu MySQL - Tìm hiểu các cách khác nhau để sao lưu cơ sở dữ liệu MySQL của bạn cho mục đích an toàn.

>> NIIT - ICT Hà Nội chúc các bạn học vui vẻ và đạt hiệu quả cao trong khóa đào tạo lập trình PHP. còn rất nhiếu khóa học khác nữa hãy nhanh tay đăng ký để được tiếp cận với nhiều kiến thức lập trình khác nhau nha <<

 
_________________ NIIT - ICT Hà Nội _________________
 

 

Tư vấn viên 1: Nguyễn Thu Huyền
Tư vấn viên 2: Thu Huyền
Tuyển sinh lập trình viên quốc tế - MMS new vision
Khóa học C&B Excel - Trần Văn Hải