Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Hoặc đăng nhập bằng:
Nhập lại mật khẩu

Trang chủ Tin tổng hợp
Tin tổng hợp

Liên kết tĩnh và liên kết động

Cập nhật: 18/06/2019 Lượt xem: 25
Kết nối một cuộc gọi phương thức đến thân phương thức được gọi là ràng buộc có hai loại ràng buộc
Kết nối một cuộc gọi phương thức đến thân phương thức được gọi là ràng buộc. Có hai loại ràng buộc.

- Binding tĩnh (còn được gọi là Binding sớm).

- Binding động (còn được gọi là Binding muộn).
 
Học lập trình Java
Liên kết tĩnh và liên kết động
 

Hiểu biết về loại

 

Hãy hiểu loại thể hiện.

 

1) biến có một loại

 

Mỗi biến có một loại nó có thể là nguyên thủy và không nguyên thủy.

 

ví vụ về hiểu biết về loại


Ở đây biến dữ liệu là một loại int.
 

2) Tài liệu tham khảo có một loại

 

Tài liệu tham khảo có 1 loại
 

3) Đối tượng có một loại

 

Một đối tượng là thể hiện của lớp java cụ thể nhưng nó cũng là thể hiện của siêu lớp của nó.

 

ví dụ của lớp thể hiện của java cụ thể


Ở đây D1 có thể hiện của lớp Dog, nhưng nó cũng là một thể hiện của Animal


Liên kết tĩnh

 

Khi loại đối tượng được xác định tại thời điểm biên dịch (bởi trình biên dịch) nó được gọi là liên kết tĩnh.


Nếu có bất kỳ phương thức riêng tư cuối cùng hoặc tĩnh trong một lớp có ràng buộc tĩnh.

>> Học lập trình Java tại NIIT - ICT Hà Nội là sự chọn lựa đúng đắn nhất cho các bạn, đặc biệt những bạn sinh viên ngành CNTT, cơ hội lớn để có công việc ổn định. Nhanh tay đăng ký ngay nào <<


Ví dụ về liên kết tĩnh
 

ví dụ về liên kết tĩnh


Liên kết động

 

Khi loại đối tượng được xác định tại thời điểm chạy nó được gọi là liên kết động.


Ví dụ về ràng buộc động
 

ví dụ về ràng buộc


Đầu ra:
 

Đầu ra


Trong ví dụ trên loại đối tượng không thể được xác định bởi trình biên dịch vì thể hiện của Dog cũng là một thể hiện của trình biên dịch Animal.So không biết loại của nó, chỉ có loại cơ sở của nó.

 

Tư vấn viên 1: Nguyễn Thu Huyền
Tư vấn viên 2: Thu Huyền
Tuyển sinh lập trình viên quốc tế - MMS new vision
Khóa học C&B Excel - Trần Văn Hải