Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Hoặc đăng nhập bằng:
Nhập lại mật khẩu

Trang chủ Tin tổng hợp
Tin tổng hợp

Logic đề xuất trong trí tuệ nhân tạo

Cập nhật: 08/07/2019 Lượt xem: 54
Logic đề xuất (PL) là dạng logic đơn giản nhất trong đó tất cả các câu lệnh được tạo bởi các mệnh đề. Mệnh đề là một tuyên bố khai báo là đúng hoặc sai.

Logic đề xuất (PL) là dạng logic đơn giản nhất trong đó tất cả các câu lệnh được tạo bởi các mệnh đề. Mệnh đề là một tuyên bố khai báo là đúng hoặc sai. Nó là một kỹ thuật biểu diễn tri thức ở dạng logic và toán học.

ví dụ

 

Sau đây là một số sự kiện cơ bản về logic mệnh đề:

 

Học lập tình viên quốc tế
Propositional logic in Artificial intelligence

 

- Logic đề xuất còn được gọi là logic Boolean vì nó hoạt động trên 0 và 1.

- Trong logic mệnh đề, chúng ta sử dụng các biến tượng trưng để biểu diễn logic và chúng ta có thể sử dụng bất kỳ ký hiệu nào để biểu thị một mệnh đề, chẳng hạn như A, B, C, P, Q, R, v.v.

- Các đề xuất có thể đúng hoặc sai, nhưng không thể là cả hai.

- Logic đề xuất bao gồm một đối tượng, quan hệ hoặc chức năng và các kết nối logic .

- Những kết nối này cũng được gọi là toán tử logic.

- Các mệnh đề và kết nối là các yếu tố cơ bản của logic mệnh đề.

- Kết nối có thể được nói như là một toán tử logic kết nối hai câu.

- Một công thức mệnh đề luôn luôn đúng được gọi là tautology , và nó cũng được gọi là một câu hợp lệ.

- Một công thức mệnh đề luôn luôn sai được gọi là Mâu thuẫn .

- Một công thức mệnh đề có cả giá trị đúng và sai được gọi

- Các câu lệnh là câu hỏi, mệnh lệnh hoặc ý kiến ​​không phải là các mệnh đề như " Rohini ở đâu ", " Bạn thế nào ", " Tên của bạn là gì ", không phải là các mệnh đề.
 

>> Học lập trình viên quốc tế tại Học viện đào tạo lập trình viên quốc tế NIIT - ICT Hà Nội <<


Cú pháp của logic mệnh đề:
 

Cú pháp của logic mệnh đề xác định các câu được phép cho biểu diễn tri thức. Có hai loại Đề xuất:
 

- Đề xuất nguyên tử

- Mệnh đề tổng hợp


Mệnh đề nguyên tử: Mệnh đề nguyên tử là mệnh đề đơn giản. Nó bao gồm một biểu tượng mệnh đề duy nhất. Đây là những câu phải đúng hoặc sai.

 

Kết nối hợp lý:

 

Các kết nối logic được sử dụng để kết nối hai mệnh đề đơn giản hơn hoặc biểu diễn một câu một cách logic. Chúng ta có thể tạo các mệnh đề ghép với sự trợ giúp của các kết nối logic. Chủ yếu có năm kết nối, được đưa ra như sau:

Phủ định: Một câu như P được gọi là phủ định của P. Một nghĩa đen có thể là nghĩa đen tích cực hoặc nghĩa đen.

Kết hợp: Một câu trong đó có ∧ liên kết như, P ∧ Q được gọi là một kết hợp. 

Ví dụ: Rohan thông minh và chăm chỉ. Nó có thể được viết là, 

P = Rohan là thông minh , 

Q = Rohan là chăm chỉ. → P∧ Q .

Phân ly: Một câu trong đó có ∨ liên kết, chẳng hạn như P ∨ Q . được gọi là phân biệt, trong đó P và Q là các mệnh đề. 

Ví dụ: "Ritika là bác sĩ hoặc kỹ sư" , ở 

đây P = Ritika là bác sĩ. Q = Ritika là Bác sĩ, vì vậy chúng tôi có thể viết nó như P ∨ Q .

Hàm ý: Một câu như P → Q, được gọi là hàm ý. Hàm ý còn được gọi là quy tắc if-then. Nó có thể được đại diện là 
            
Nếu trời mưa, thì đường phố ướt. 
     
Đặt P = Trời đang mưa và Q = Đường ướt, do đó, nó được biểu thị là P → Q

Bối cảnh: Một câu như P⇔ Q là một câu nhị phân, ví dụ Nếu tôi đang thở, thì tôi còn sống
           
P = Tôi đang thở, Q = Tôi còn sống, nó có thể được biểu thị là P ⇔ Q.

 

Ưu tiên của kết nối:

 

Cũng giống như các toán tử số học, có một thứ tự ưu tiên cho các trình kết nối mệnh đề hoặc toán tử logic. Thứ tự này nên được tuân theo trong khi đánh giá một vấn đề mệnh đề. Sau đây là danh sách thứ tự ưu tiên cho các nhà khai thác:

 

Tương đương logic:

 

Tương đương logic là một trong những tính năng của logic mệnh đề. Hai mệnh đề được cho là tương đương logic khi và chỉ khi các cột trong bảng chân lý giống hệt nhau.

Chúng ta hãy lấy hai mệnh đề A và B, vì vậy để tương đương logic, chúng ta có thể viết nó dưới dạng A⇔B. Trong bảng chân lý dưới đây, chúng ta có thể thấy cột đó cho ¬A∨ B và A → B, giống hệt nhau do đó A tương đương với B

 

Thuộc tính của các nhà khai thác:

 

Giao hoán:

 • P∧ Q = Q P, hoặc

 • P ∨ Q = Q P


Kết hợp:

 • (P ∧ Q) R = P (Q R),

 • (P ∨ Q) ∨ R = P (Q R)


Yếu tố nhận dạng:

 • P ∧ Đúng = P,

 • P Đúng = Đúng.


Phân phối:

 • P∧ (Q ∨ R) = (P ∧ Q) (P R).

 • P ∨ (Q ∧ R) = (P ∨ Q) ∧ (P R).


Luật của DE Morgan:

 • ¬ (P ∧ Q) = (¬P) (¬Q)

 • ¬ (P Q) = (¬ P) (¬Q).


Loại bỏ hai phủ định:

 • ¬ (¬P) = P

 

​Hạn chế của logic đề xuất:

 

 

Chúng ta không thể biểu diễn các quan hệ như TẤT CẢ, một số hoặc không có logic logic. Thí dụ:

Tất cả các cô gái đều thông minh.

Một số táo là ngọt ngào.

Logic đề xuất có sức mạnh biểu cảm hạn chế.

Trong logic mệnh đề, chúng ta không thể mô tả các câu lệnh theo các thuộc tính hoặc các mối quan hệ logic của chúng.

Tư vấn viên 1: Nguyễn Thu Huyền
Tư vấn viên 2: Thu Huyền
Tuyển sinh lập trình viên quốc tế - MMS new vision
Khóa học C&B Excel - Trần Văn Hải