Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Hoặc đăng nhập bằng:
Nhập lại mật khẩu

Trang chủ Tin tổng hợp
Tin tổng hợp

Lớp trừu tượng trong Java

Cập nhật: 03/07/2019 Lượt xem: 126
Trước khi học lớp trừu tượng Java trước tiên hãy hiểu về sự trừu tượng trong Java.

Một lớp được khai báo với từ khóa trừu tượng được gọi là một lớp trừu tượng trong Java. Nó có thể có các phương thức trừu tượng và không trừu tượng (phương pháp với cơ thể).


Trừu tượng hóa trong Java
 

Trừu tượng là một quá trình ẩn các chi tiết thực hiện và chỉ hiển thị chức năng cho người dùng.
 

Học lập trình trừu tượng java
Abstract class in Java

 

Một cách khác nó chỉ hiển thị những thứ thiết yếu cho người dùng và ẩn các chi tiết bên trong ví dụ, gửi SMS nơi bạn nhập văn bản và gửi tin nhắn. Bạn không biết xử lý nội bộ về việc gửi tin nhắn.

>> Ngày nay thời đại 4.0 đang hoành hành trên khắp thị trưởng cả nước, kỷ nguyên cho những lập trình viên ra đời ngày càng nhiều, vì thế NIIT - ICT Hà Nội mở khóa học lập trình java để tăng thêm nhân lực về Lập trình. Đăng ký ngay <<

Trừu tượng cho phép bạn tập trung vào những gì đối tượng làm thay vì cách nó thực hiện.

 

Cách để đạt được sự trừu tượng

 

- Có hai cách để đạt được sự trừu tượng trong java

      + Lớp trừu tượng (0 đến 100%)

      + Giao diện (100%)
 

Lớp trừu tượng trong Java

 

Một lớp được khai báo là trừu tượng được gọi là một lớp trừu tượng. Nó có thể có các phương pháp trừu tượng và không trừu tượng. Nó cần phải được mở rộng và phương pháp của nó được thực hiện. Nó không thể được khởi tạo.

 

Những điểm cần nhớ

 

- Một lớp trừu tượng phải được khai báo với một từ khóa trừu tượng.

- Nó có thể có các phương pháp trừu tượng và không trừu tượng.

- Nó không thể được khởi tạo.

- Nó có thể có các hàm tạo và các phương thức tĩnh.

- Nó có thể có các phương thức cuối cùng sẽ buộc lớp con không thay đổi phần thân của phương thức.


Ví dụ về lớp trừu tượng:


ví dụ về lớp trừu tượng
 

Phương pháp trừu tượng trong Java

 

Một phương thức được khai báo là trừu tượng và không có triển khai được gọi là một phương thức trừu tượng. 

Ví dụ về phương pháp trừu tượng:


ví dụ về phương pháp trừu tượng
 

Một phương thức được khai báo là trừu tượng và không có triển khai được gọi là một phương thức trừu tượng. 

Ví dụ về phương pháp trừu tượng


ví dụ phương pháp trừu tượng
 

Hiểu kịch bản thực sự của lớp Trừu tượng 

 

Trong ví dụ này Shape là lớp trừu tượng và việc triển khai nó được cung cấp bởi các lớp Hình chữ nhật và Vòng tròn. 

Hầu hết chúng tôi không biết về lớp triển khai (được ẩn cho người dùng cuối) và một đối tượng của lớp triển khai được cung cấp bởi phương thức nhà máy. 

Một phương thức nhà máy là một phương thức trả về thể hiện của lớp. Chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp nhà máy sau. 

Trong ví dụ này nếu bạn tạo thể hiện của lớp Hình chữ nhật, phương thức draw () của lớp Hình chữ nhật sẽ được gọi.

 

Tư vấn viên 1: Nguyễn Thu Huyền
Tư vấn viên 2: Thu Huyền
Tuyển sinh lập trình viên quốc tế - MMS new vision
Khóa học C&B Excel - Trần Văn Hải