Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Hoặc đăng nhập bằng:
Nhập lại mật khẩu

Trang chủ Tin tổng hợp
Tin tổng hợp

Ngôn ngữ lập trình Java - Hướng dẫn về IoC

Cập nhật: 15/03/2019 Lượt xem: 250
Hướng dẫn một chút về IOC trong ngôn ngữ lập trình java mà có trong chương trình giảng dạy của NIIT - ICT Hà Nội

IoC là gì (Đảo ngược điều khiển)

 

IoC là một quá trình để xác định sự phụ thuộc vào Đối tượng khác (Đối tượng họ sẽ làm việc cùng). 

Trong kịch bản bình thường, trước tiên chúng ta tiêm phụ thuộc và sau đó tạo bean ( Sử dụng từ khóa mới ) nhưng trong trường hợp này trước tiên chúng ta sẽ tạo bean và sau đó tiêm các phụ thuộc do đó được gọi là Inversion of Control ( IoC ).

 

Hướng dẫn sơ qua về IOC trong lập trình java
 

Trách nhiệm của IoC

 
 • Đậu tức thì

 • Lắp ráp đậu

 • Quản lý Bean
   

Lợi thế của việc sử dụng IoC

 
 • Kiến trúc ghép lỏng lẻo

 • Cấu hình và mã riêng biệt

 • Làm cho các thành phần không có quản lý phụ thuộc vào đó

 • Một cơ chế để chia sẻ tài nguyên trong suốt ứng dụng.

 • Dễ dàng kiểm tra mã

 • Không phụ thuộc máy chủ ứng dụng
   

Các thành phần tham gia vào IoC

 
 • BeanFactory (org.springframework.beans)

 • ApplicationContext (org.springframework.context)

BeanFactory
 

Nó cung cấp khung cấu hình và chức năng cơ bản.

 

ApplicationContext (AC)

 

Nó là giao diện phụ của BeanFactory, Nó có tất cả các tính năng mà Beanfactory cung cấp với một số chức năng dành riêng cho doanh nghiệp như Tích hợp với tính năng AOP, Xử lý tài nguyên tin nhắn, Xuất bản sự kiện và tích hợp dễ dàng hơn với WebApplicationContext.
 

Làm thế nào nó hoạt động

 
 • Bước 1: Đối tượng kinh doanh được xác định

 • Bước 2: Siêu dữ liệu cấu hình được xác định cho đối tượng đã cho

 • Bước 3: Spring Container đọc Siêu dữ liệu

 • Bước 4: Container chứa các phụ thuộc bắt buộc trong Object (Như được định nghĩa trong Siêu dữ liệu)

 • Bước 5: Chuẩn bị đậu
   

Loại định nghĩa siêu dữ liệu

 

Có 3 cách cấu hình dữ liệu meta có thể được xác định.

1- XML ​​(cách truyền thống)

 • Ví dụ Setter Dependency Injection (No Arg Con constructor)

 • Setter Dependency Injection (Không có nhà máy Arg) Ví dụ

 • Ví dụ tiêm phụ thuộc

2- Cấu hình Java < Học lập trình Java >

3- Chú thích (Giới thiệu mùa xuân 2.5)

 • Ví dụ tiêm phụ thuộc Setter

 • Ví dụ tiêm phụ thuộc

Lưu ý *:  Việc tiêm XML được thực hiện sau khi tiêm Chú thích, do đó nếu các thuộc tính được nối dây qua cả hai cách tiếp cận thì phương pháp XML sẽ được ưu tiên.
 

Ví dụ về IoC

 

Bước 1: Xác định đối tượng kinh doanh

Company.java

 1. gói jbt. đậu ;
 2.  
 3. công lớp Công ty {
 4. chuỗi công khai bldgKhông;
 5. chuỗi công cộng đường phốKhông;
 6. chuỗi thành phố công cộng ;
 7.  
 8. chuỗi công khai getStreetNo ( ) {
 9. đường trở về Không;
 10. }
 11.  
 12. công khai void setStreetNo ( String streetNo ) {
 13. này . đường phốKhông = đường phố;
 14. }
 15.  
 16. chuỗi công khai getBldgNo ( ) {
 17. trả lại bldgKhông;
 18. }
 19.  
 20. công khai void setBldgNo ( Chuỗi bldgNo ) {
 21. này . bldgNo = bldgKhông;
 22. }
 23.  
 24. chuỗi công khai getCity ( ) {
 25. trở về thành phố;
 26. }
 27.  
 28. công cộng void setCity ( Chuỗi thành phố ) {
 29. này . thành phố = thành phố;
 30. }
 31.  
 32. @Ghi đè
 33. chuỗi công khai toString ( ) {
 34. trả về "Địa chỉ [căn hộ =" + ", bldgNo =" + bldgNo + ", streetNo ="
 35. + đường phố + ", thành phố =" + thành phố + ", pincode =" + "]" ;
 36. }
 37. }

Bước 2: Xác định siêu dữ liệu cấu hình (XML) cho đối tượng trên ApplicationContext.xml

 1. "1.0" mã hóa = "UTF-8" ?>
 2.  
 3. "http://www.springframework.org/schema/beans"
 4. xmlns: xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 5. xsi: lượcLocation = "http : //www.springframework.org/schema/beans
 6. http : //www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.1.xsd ">
 7.  
 8. cho DI ->
 9. "address" class = "jbt.bean.Company" name = "company1" >
 10.  
 11. "bldgKhông" >
 12.  
 13. 2C
 14.  
 15. "đường phố" >
 16.  
 17. Phố JBT
 18.  
 19.  
 20. "thành phố" >
 21.  
 22. New York
 23.  
 24.  
 25.  

Bước 3: Spring Container Đọc siêu dữ liệu

 1. ApplicationContext cpxac = mới ClassPathXmlApplicationContext (
 2. "ApplicationContext.xml" ) ;

Bước 4: Spring container tiêm phụ thuộc

Ở đây container sẽ sử dụng Setter tiêm để tiêm phụ thuộc.

Bước 5: Chuẩn bị đậu

Công ty công ty1 = ( Công ty ) cpxac. getBean ( "công ty1" ) ;
 

​>> Bài viết nhằm mục đích tham khảo ý kiến để bài viết cũng như thắc mắc của bản thân được hoàn thiện hơn, NIIT - ICT Hà Nội sẽ giải đáp mọi thắc mắc vậy mọi người hãy mạnh dạn đóng góp ý kiến nhé <<

Tư vấn viên 1: Nguyễn Thu Huyền
Tư vấn viên 2: Thu Huyền
Tuyển sinh lập trình viên quốc tế - MMS new vision
Khóa học C&B Excel - Trần Văn Hải