Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Hoặc đăng nhập bằng:
Nhập lại mật khẩu

Trang chủ Tin tức
13/07/2018 14:14
NIIT - ICT Hà Nội triển khai Khóa Đào tạo Chuyên viên C&B Cao cấp với Excel. Đào tạo cán bộ nhân sự tiền lương sử dụng Excel để tối ưu hóa, nâng cao năng suất, chất lượng công việc
Tư vấn viên 1: Lê Thoa
Tư vấn viên 2: Thu Huyền
Tuyển sinh lập trình viên quốc tế - MMS new vision
internet of things