Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Hoặc đăng nhập bằng:
Nhập lại mật khẩu

Trang chủ Tin tức
13/09/2018 16:47

Lập trình viên máy tính làm gì? Lập trình viên máy tính dành nhiều thời gian ở bàn làm việc của họ. Họ phải làm điều gì đó, nhưng hầu hết mọi người không biết cái gì đó là gì. Ngày lập trình viên quốc tế là thời gian tuyệt vời để tìm hiểu những gì các lập trình viên làm hàng ngày và để kỷ niệm mọi thứ họ làm khi họ tạo ra phần mềm hỗ trợ chúng ta trên mọi lĩnh vực.

Tư vấn viên 1: Lê Thoa
Tư vấn viên 2: Thu Huyền
Tuyển sinh lập trình viên quốc tế - MMS new vision
internet of things