Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Hoặc đăng nhập bằng:
Nhập lại mật khẩu

Trang chủ Tin tức Tin tổng hợp
Tin tổng hợp
Phân tích phương tiện trong trí tuệ nhân tạo
Chúng tôi đã nghiên cứu các chiến lược có thể lý do tiến hoặc lùi nhưng một hỗn hợp của hai hướng là phù hợp để giải quyết một vấn đề phức tạp và lớn. 
Instance initializer block ( Khối khởi tạo )
Khối khởi tạo sơ thẩm được sử dụng để khởi tạo thành viên dữ liệu cá thể nó chạy mỗi lần khi đối tượng của lớp được tạo. 
Hỗ trợ mật độ pixel khác nhau - Android
Các thiết bị Android không chỉ có các kích cỡ màn hình khác nhau (thiết bị cầm tay, máy tính bảng, TV, v.v.) mà màn hình của chúng cũng có kích thước pixel khác nhau. 
PHP - Tiêu chuẩn mã hóa
Mỗi công ty tuân theo một tiêu chuẩn mã hóa khác nhau dựa trên các thực tiễn tốt nhất của họ. 
Kiểu trả về Covariant và Super Keyword in Java
Kiểu trả về covariant xác định rằng kiểu trả về có thể thay đổi theo cùng hướng với lớp con.
Hỗ trợ các kích cỡ màn hình thương thích khác nhau Android
Các thiết bị Android có đủ hình dạng và kích cỡ, vì vậy bố cục ứng dụng của bạn cần phải linh hoạt. 
PHP - File Uploading
Tập lệnh PHP có thể được sử dụng với biểu mẫu HTML để cho phép người dùng tải tệp lên máy chủ.
Kiểu trả về Covariant
Kiểu trả về covariant xác định rằng kiểu trả về có thể thay đổi theo cùng hướng với lớp con.
Tông quan về khả năng tương thích màn hình thiết bị Android
Android chạy trên nhiều thiết bị có kích thước màn hình và mật độ pixel khác nhau. 
Tư vấn viên 1: Nguyễn Thu Huyền
Tư vấn viên 2: Thu Huyền
Tuyển sinh lập trình viên quốc tế - MMS new vision
Khóa học C&B Excel - Trần Văn Hải