Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Hoặc đăng nhập bằng:
Nhập lại mật khẩu

Trang chủ Tin tức Tin tổng hợp
Tin tổng hợp
Hỗ trợ các kích cỡ màn hình thương thích khác nhau Android
Các thiết bị Android có đủ hình dạng và kích cỡ, vì vậy bố cục ứng dụng của bạn cần phải linh hoạt. 
PHP - File Uploading
Tập lệnh PHP có thể được sử dụng với biểu mẫu HTML để cho phép người dùng tải tệp lên máy chủ.
Kiểu trả về Covariant
Kiểu trả về covariant xác định rằng kiểu trả về có thể thay đổi theo cùng hướng với lớp con.
Tông quan về khả năng tương thích màn hình thiết bị Android
Android chạy trên nhiều thiết bị có kích thước màn hình và mật độ pixel khác nhau. 
Ưu điểm và nhược điểm và các tính năng của (IoT)
Bất kỳ công nghệ có sẵn ngày nay đã không đạt đến khả năng 100% của nó. Nó luôn có một khoảng trống để đi. 
PHP - Sending Emails using PHP
PHP phải được cấu hình đúng trong tệp php.ini với các chi tiết về cách hệ thống của bạn gửi email. Mở tệp php.ini có sẵn trong thư mục / etc / và tìm phần đầu [chức năng thư].
Phương thức ghi đè trong Java
Nếu lớp con (lớp con) có cùng phương thức như được khai báo trong lớp cha thì nó được gọi là phương thức ghi đè trong Java.
Xác định quyền ứng dụng tùy chỉnh trong Android
Tài liệu này mô tả cách các nhà phát triển ứng dụng có thể sử dụng các tính năng bảo mật do Android cung cấp để xác định các quyền của riêng họ. 
PHP - Sessions trong lập trình PHP
Một cách khác để làm cho dữ liệu có thể truy cập được trên các trang khác nhau của toàn bộ trang web là sử dụng Phiên PHP.
Tư vấn viên 1: Nguyễn Thu Huyền
Tư vấn viên 2: Thu Huyền
Tuyển sinh lập trình viên quốc tế - MMS new vision
Khóa học C&B Excel - Trần Văn Hải