Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Hoặc đăng nhập bằng:
Nhập lại mật khẩu

Trang chủ Tin tức Tin tổng hợp
Tin tổng hợp
Request App Permissions - Yêu cầu quyền ứng dụng
Mọi ứng dụng Android đều chạy trong hộp cát truy cập giới hạn
Aggregation trong lập trình Java

Nếu một lớp có một tham chiếu thực thể nó được gọi là Tập hợp. Tập hợp đại diện cho mối quan hệ HAS-A.

 
Trong lập trình PHP - Cookies là gì ?
Học lập trình PHP tại Học viện đào tạo lập trình viên quốc tế ICT Hà Nội !!
Tổng quan về ứng dụng lập trình Android
Mỗi dự án ứng dụng phải có một Android Manifest.xml tệp (với chính xác tên đó) ở gốc của bộ nguồn dự án .
Lập trình PHP - Hàm thường gặp trong PHP
Các hàm PHP tương tự như các ngôn ngữ lập trình khác. Hàm là một đoạn mã cần thêm một đầu vào dưới dạng tham số và thực hiện một số xử lý và trả về một giá trị.
Kế thừa trong lập trình java
Inheritance in Java là một cơ chế trong đó một đối tượng có được tất cả các thuộc tính và hành vi của đối tượng cha. Đây là một phần quan trọng của OOP (hệ thống lập trình hướng đối tượng).
Font resources - Phông chữ trong Android
Tài nguyên phông chữ xác định phông chữ tùy chỉnh mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng của mình. Các phông chữ có thể là các tệp phông riêng lẻ hoặc một tập hợp các tệp phông, được gọi là họ phông chữ và được định nghĩa trong XML.
Files & I/O - Bên trong PHP
ICT Hà Nội là nơi để bạn đặt niềm tin cũng như hy vọng cho tương lai và thế hệ thời đại công nghệ 4.0 ngày nay, vậy các bạn còn đợi chờ gì nữa mà không đăng ký học ngay một khóa học PHP cơ bản nhỉ.
Constructors in Java - Người xây dựng trong java
Trong Java hàm tạo là một khối mã tương tự như phương thức. Nó được gọi khi một thể hiện của đối tượng được tạo và bộ nhớ được cấp phát cho đối tượng.
Tư vấn viên 1: Nguyễn Thu Huyền
Tư vấn viên 2: Thu Huyền
Tuyển sinh lập trình viên quốc tế - MMS new vision
Khóa học C&B Excel - Trần Văn Hải