Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Hoặc đăng nhập bằng:
Nhập lại mật khẩu

Tuyển dụng Vcorp
Cán bộ Nhân sự
- Tham mưu cho ban lãnh đạo trong công tác chuyên môn
- Xây dựng hệ thống biểu mẫu phục vụ công việc  
Cộng tác viên khảo sát thị trường khu vực Hà Nội
- Là sinh viên năm 2 trở lên các trường kinh tế, thương mại hoặc quan hệ công chúng,…
- Khảo sát đầy đủ các điểm theo yêu cầu và điền đầy đủ thông tin theo phiếu khảo sát
Cộng tác viên hành chính
- Tiếp nhận và chuyển công văn đến, đi, thư báo, ấn phẩm  
- Quản lý tổng đài điện thoại, tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi
Phó phòng XNK và nghiên cứu thị trường
Thiết lập hệ thống giao dịch về sản phẩm, đối tác, khách hàng trên B2B và B2C
Tư vấn viên 1: Lê Thoa
Tư vấn viên 2: Thu Huyền
Tuyển sinh lập trình viên quốc tế - MMS V4
Open day of java