Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Hoặc đăng nhập bằng:
Nhập lại mật khẩu

Trang chủ Cẩm nang học viên
Cẩm nang học viên

Hướng dẫn sử dụng mảng trong PHP

Cập nhật: 23/10/2018 Lượt xem: 5074

Hướng dẫn cách sử dụng mảng trong PHP. Cách khai báo và các duyệt mảng Numeric array, Associate array, Multidimensional array

Khái niệm về Mảng


Mảng là một cấu trúc dữ liệu dùng để lưu trữ nhiều giá trị, nhiều phần tử. Mỗi phần tử trong mảng là một biến, và các phần tử của mảng sẽ có cùng kiểu dữ liệu.

Các phần tử của mảng sẽ được lưu ở trong các ô nhớ liên tiếp nhau trong bộ nhớ, vì vậy sử dụng mảng cho phép ta thực hiện các thao tác duyệt, sắp xếp, tìm kiếm một cách dễ dàng.


Các phần tử của mảng sẽ được truy cập theo tên mảng, sau tên là chỉ số mảng. Chỉ số mảng là một số nguyên, và thường bắt đầu bằng 0.

Trong PHP, để có thể tạo mảng, ta gọi hàm array().
Để lấy về tổng số phần tử chứa trong mảng, ta gọi hàm count().

>> Xem ngay: Hướng dẫn đầy đủ, chi tiết về Mảng trong PHP

 

PHP hỗ trợ 3 loại mảng như sau

 

a) Numeric array


Numeric array: Là loại mảng trong đó các phần tử được đặt các chỉ số là các số nguyên. Mặc định chỉ số của numeric array sẽ bắt đầu bằng 0.

Ví dụ:

Ở trong bài này, ta đã khai báo một mảng các chuỗi, sau đó ta sử dụng vòng lặp for để duyệt mảng, đồng thời in ra giá trị của các phần tử có trong mảng.

 
huong-dan-su-dung-mang-trong-PHP-su-dung-for-duyet-mang


huong-dan-su-dung-mang-trong-PHP-ket-qua-su-dung-for-duyet-mang
 

 

b) Associate array (mảng kết hợp)


Cũng tương tự như numeric array nhưng khác ở chỗ chỉ số của Associate array sẽ là các chuỗi. Associate array sẽ lưu các phần tử dưới dạng các cặp key-value.

Mỗi key sẽ đóng vai trò là các chỉ số, và key được dùng để truy cập đến các phần tử trong mảng kết hợp.

Mỗi value chính là giá trị của một phần tử trong mảng kết hợp.

Để duyệt qua mảng kết hợp, ta sử dụng vòng lặp foreach, trong đó mỗi lần lặp ta sẽ lấy ra từng cặp key-value như ví dụ sau:

 
huong-dan-su-dung-mang-trong-PHP-mang-ket-hop
 
Ở đây, ta đã khai báo một mảng kết hợp bao gồm 4 cặp key-value. Sau đó, ta dùng vòng lặp foreach để duyệt qua từng phần tử trong mảng kết hợp này.


Kết quả:
 
huong-dan-su-dung-mang-trong-PHP-ket-qua-su-dung-mang-ket-hop
 
 

c) Multidimensional array (mảng đa chiều)


Thông thường ta hay sử dụng loại đơn giản nhất của mảng đa chiềumảng 2 chiều. Mảng 2 chiều là một mảng, trong đó mỗi phần tử của nó là một mảng một chiều. Mảng 2 chiều còn được gọi là mảng của các mảng.

Mỗi phần tử của mảng 2 chiều sẽ được truy cập bằng 2 chỉ số, gồm chỉ số dòng và chỉ số cột.

Ta có thể tưởng tượng các phần tử của mảng 2 chiều có thể được bố trí giống như một bảng tính, bao gồm các dòng và các cột.
huong-dan-su-dung-mang-trong-PHP-mang-da-chieu
 
Trong ví dụ này, ta đã khai báo và khởi tạo một mảng 2 chiều bao gồm 4 dòng, mỗi dòng là 1 mảng bao gồm 3 phần tử.

Sau đó, ta sử dụng vòng lặp for lồng nhau để duyệt mảng.

Vòng for bên ngoài duyệt qua từng dòng của mảng 2 chiều. Vòng for bên trong duyệt qua từng phần tử trên từng dòng của mảng 2 chiều.

 
huong-dan-su-dung-mang-trong-PHP-ket-qua-duyet-mang-da-chieu
 
Như vậy, bài viết này chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng mảng trong PHP, bài tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu về Cách sử dụng vòng lặp trong PHP

Nguyễn Hùng Cường

 
0383.180086
Tư vấn viên 1: Hotline
0243.557.4074
Tư vấn viên 2: Máy bàn
Tuyển sinh lập trình viên quốc tế - MMS new vision
Khóa học C&B Excel - Trần Văn Hải